AVÍS LEGAL

Denominació Social:

Alcil

 

Nom Comercial:

Alcil


Domicili Social:

Numancia 107

08029 Barcelona

 

CIF / NIF:

G64303464


Telèfon:

93 445 44 71

 

Correu electrònic:

alcil@chmcorts.com

 

Inscrita en el Registre:

Núm.  588157   C.I.F.  G-64303464

 

Nom de domini:

www.alcil.es

 

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altra disposició legal que fora d'aplicació.


El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABILITAT
El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.Les cookies utilitzades al lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web.Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de lesautoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat 's, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a lapàgina web del prestador.No obstant això i en compliment del que disposa l'art.11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col · laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislaciónacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament.En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia.No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art.9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

 

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:


- Dades del responsable del tractament.
- Dades tractats.
- Fitxer en què s'emmagatzemen.
- Finalitat del tractament.
- Obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
- Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per exercitar-los.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats orelacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona 

 

 

 

ALCIL 

Associació Les Corts per a la Inserció Laboral

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

 

Pot demanar informació o fer qualsevol consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

 

o bé al telèfon:

 

Tel. 93 445 44 71

 
També pot utilitzar la nostra adreça electrònica: